Kwaliteitsbeleid

Het kwaliteits-, milieu- en informatiebeveiligingsbeleid van Pelican ICT is voortdurend gericht op proces- en productieactiviteiten met betrekking tot kwaliteitsbeheersing die zowel effectief als economisch en milieubewust verantwoord zijn.

 

Doelstelling

Doelstelling van Pelican ICT is om op elk moment zo duurzaam mogelijk te voldoen aan de overeengekomen behoeften en eisen van klanten en tevens aan wet- en regelgeving.

 

 

Certificering

Pelican ICT heeft al sinds 2015 de ISO9001:2008 en ISO27001:2013 certificaten. Om deze certificaten te behouden, richt de organisatie zich op voortdurende verbetering van kwaliteitsmanagement en informatiebeveiliging.

Pelican ICT heeft haar certificering onlangs bijgewerkt naar ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017. Momenteel werkt de organisatie aan de certificering voor NEN-ISO14001:2015 als nieuwe uitdaging.

 

Uitvoering

Het kwaliteitsmanagementsysteem en milieumanagementsysteem voldoen aan de eisen welke gesteld worden door ISO  en alle medewerkers van Pelican ICT worden periodiek ingelicht over het kwaliteitsbeleid en de doelstellingen.

 

Taken

Als voorzitter van het managementteam van Pelican ICT, heeft de directie de leiding en de uiteindelijke verantwoordelijkheid over zowel het kwaliteitsmanagementsysteem als het milieumanagementsysteem. Het is aan de directie om het kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten en te handhaven, waarbij de Compliance Officer helpt. De Compliance Officer analyseert verschillende gegevens, zoals klanttevredenheid, interne audits, trends, klachten, correctieve en preventieve maatregelen en processen. Deze analyse vindt jaarlijks plaats, voordat het managementoverzicht wordt gehouden.

Daarnaast zorgt de directie ervoor dat de procedures, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek, overeenkomen met de uitvoering in de organisatie. Elk personeelslid van Pelican ICT is verantwoordelijk voor het herkennen en melden van kwaliteitsproblemen, het aandragen of aanbevelen van oplossingen en het controleren van de effectiviteit van de gekozen oplossing en het signaleren van afwijkingen in het kwaliteitsmanagementsysteem.