Het kwaliteits-, milieu- en informatiebeveiligingsbeleid van Pelican ICT is voortdurend gericht op proces- en productieactiviteiten met betrekking tot kwaliteitsbeheersing die zowel effectief als economisch en milieubewust verantwoord zijn. Doelstelling van Pelican ICT is om elk gegeven moment zo duurzaam mogelijk te voldoen aan de overeengekomen behoeften en eisen van klanten en tevens aan wet- en regelgeving.

Het kwaliteitsmanagementsysteem en milieumanagementsysteem voldoen aan de eisen welke gesteld worden door ISO in de norm NEN-ISO9001:2015, NEN-ISO14001:2015 en NEN-ISO27001:2017. Alle medewerkers van Pelican ICT worden periodiek ingelicht over het kwaliteitsbeleid en de doelstellingen.

Uitvoering

Het kwaliteitsbeleid, het milieubeleid en het informatiebeveiligingsbeleid richten zich op continu verbetering van de producten en diensten die Pelican ICT levert. Dit wordt onder andere gerealiseerd door onderstaande punten:

  • Een passend beleid te ontwikkelen voor Pelican ICT;

  • Het beleid kenbaar en begrijpelijk maken voor elke medewerker van Pelican ICT;

  • Stimuleren van een toenemend kwaliteitsbewustzijn bij medewerkers van Pelican ICT;

  • Motiveren van medewerkers door ze te betrekken bij verbeterprojecten;

  • Medewerkers opleiden en trainen;

  • Klantenoverleg met betrekking tot de eisen die gesteld worden aan de diensten en producten die Pelican ICT levert;

  • Continue streven naar verhoging van de klanttevredenheid;

  • Werken aan milieuvriendelijke oplossingen en dienstverlening;

  • Voldoen aan de geldende wet- en regelgeving welke jaarlijks eenmaal getoetst wordt door een externe partij;

  • Het onderhouden van een kwaliteitsmanagementsysteem, milieumanagementsysteem en informatieveiligheidssysteem conform de eisen gesteld door NEN-ISO9001:2015, NEN-ISO14001:2015 en NEN-ISO-27001:2017.

Certificering

Pelican ICT is vanaf 2015 ISO9001:2008 en ISO27001:2013 gecertificeerd. Daarnaast streeft de organisatie om de certificaten te behouden door continu bezig te zijn met kwaliteitsmanagement en informatiebeveiliging.

De organisatie heeft inmiddels de certificering verbeterd naar ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017. Als nieuwe uitdaging is Pelican ICT bezig met de certificering voor NEN-ISO14001:2015.

 

Taken

De directie is, als voorzitter van het managementteam van Pelican ICT, voorzitter en eindverantwoordelijke voor het kwaliteitsmanagementsysteem en het milieumanagementsysteem. De directie is verantwoordelijk voor het invoeren en handhaven van het kwaliteitsmanagementsysteem en wordt daarbij geassisteerd door de Compliance officer. De Compliance officer analyseert gegevens zoals klanttevredenheid, interne audits, trends, klachten, correctieve en preventieve maatregelen en processen. De analysis vinden jaarlijks plaats voorafgaand het managementreview.

De directie is er tevens verantwoordelijk voor dat de beschreven procedures zoals omschreven in het kwaliteitshandboek overeenkomen met de uitvoering in de organisatie. Voor elke medewerker werkend bij Pelican ICT geldt de verantwoordelijkheid om kwaliteitsproblemen te herkennen en te melden, oplossingen m.b.t. kwaliteit aan te geven en/of aan te bevelen, de uitvoering van de gekozen oplossing te controleren op effectiviteit en afwijkingen in het kwaliteitsmanagementsysteem te signaleren.

 

 

Actualiteiten
 

Update: Ook de jaarlijke audit is goed doorstaan waardoor Pelican ICT gecertificeerd blijft!

Sinds begin 2015 hebben we hard gewerkt aan de certificering van ISO 9001:2015 (Kwaliteitsmanagement) en 27001:2017 (Databeveiliging). In augustus 2015 hebben we de officiële certificaten ontvangen en is Pelican ICT gecertificeerd voor beide normen.Door het behalen van deze certificeringen laten wij onze klanten zien dat wij voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteitmanagement en informatiebeveiliging.

 
Contactgegevens
 

Pelican ICT B.V.

De Steiger 131
1351 AM Almere Haven

035 - 642 32 42

info@pelican-ict.nl
verkoop@pelican-ict.nl
helpdesk@pelican-ict.nl

btw: NL813090362B01
kvk: 32075037

Algemene Voorwaarden (PDF)
Privacy verklaring (PDF)

 

LiveZilla Live Help